• Haisam Rida

  戦績0-0-0
  身長 cm
  体重0 kg
  リーチ cm
 • Pedro Rizzo

  戦績20-11-0
  身長185.4 cm
  体重109.3 kg
  リーチ cm
 • Andre Roberts

  戦績14-2-1
  身長188 cm
  体重156.5 kg
  リーチ cm
 • Joey Roberts

  戦績4-3-0
  身長188 cm
  体重90.7 kg
  リーチ cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY