• Satoshi Honma

  戦績4-6-3
  身長185.4 cm
  体重93 kg
  リーチ cm
 • Lorenzo Hood

  戦績14-5-0
  身長190.5 cm
  体重120.2 kg
  リーチ203.2 cm
 • Moti Horenstein

  戦績1-6-0
  身長193 cm
  体重104.3 kg
  リーチ cm
 • Jeremy Horn

  戦績91-22-5
  身長185.4 cm
  体重83.9 kg
  リーチ188 cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY