• Dennis Bryant

  戦績5-2-0
  身長182.9 cm
  体重93 kg
  リーチ cm
 • Aleksa Camur

  戦績6-2-0
  身長185.4 cm
  体重93 kg
  リーチ188 cm
 • Luiz Cane

  戦績17-7-0
  身長188 cm
  体重83.9 kg
  リーチ195.6 cm
 • Francis Carmont

  戦績25-12-0
  身長190.5 cm
  体重93 kg
  リーチ198.1 cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY