• Kaloyan Kolev

  戦績10-1-0
  身長188 cm
  体重93 kg
  リーチ185.4 cm
 • Yuki Kondo

  戦績60-33-9
  身長180.3 cm
  体重83 kg
  リーチ cm
 • Naoyuki Kotani

  戦績34-14-7
  身長172.7 cm
  体重70.3 kg
  リーチ168.9 cm
 • Jorgen Kruth

  戦績5-0-0
  身長188 cm
  体重93 kg
  リーチ cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY