• Nair Melikyan

  戦績11-0-0
  身長167.6 cm
  体重70.3 kg
  リーチ cm
 • Marcelo Mello

  戦績1-0-0
  身長170.2 cm
  体重77.1 kg
  リーチ cm
 • David Michaud

  戦績11-3-0
  身長175.3 cm
  体重70.3 kg
  リーチ cm
 • ジム・ミラー

  戦績36-17-0
  身長172.7 cm
  体重70.3 kg
  リーチ180.3 cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY