• Niklas Backstrom

  戦績11-3-0
  身長185.4 cm
  体重65.8 kg
  リーチ cm
 • Mehdi Baghdad

  戦績11-5-0
  身長185.4 cm
  体重70.3 kg
  リーチ cm
 • Shamar Bailey

  戦績16-11-0
  身長175.3 cm
  体重70.3 kg
  リーチ190.5 cm
 • Jin Bala

  戦績23-3-0
  身長175.3 cm
  体重70.3 kg
  リーチ cm
 • Allen Berube

  戦績4-3-0
  身長172.7 cm
  体重70.3 kg
  リーチ cm
 • David Bielkheden

  戦績24-12-0
  身長177.8 cm
  体重70.3 kg
  リーチ180.3 cm
 • Jason Black

  戦績23-4-1
  身長172.7 cm
  体重70.3 kg
  リーチ cm
 • Sherrard Blackledge

  戦績5-1-0
  身長180.3 cm
  体重70.3 kg
  リーチ190.5 cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY