• Carli Judice

  戦績3-1-0
  身長170.2 cm
  体重56.7 kg
  リーチ172.7 cm
 • Ernesta Kareckaite

  戦績5-0-1
  身長175.3 cm
  体重56.7 kg
  リーチ180.3 cm
 • Nadia Kassem

  戦績5-2-0
  身長165.1 cm
  体重56.7 kg
  リーチ167.6 cm
 • キム・ジヨン

  戦績9-7-2
  身長170.2 cm
  体重56.7 kg
  リーチ182.9 cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY