• HanSeul Kim

  戦績13-4-0
  身長185.4 cm
  体重77.1 kg
  リーチ189.2 cm
 • Rob Kimmons

  戦績25-9-0
  身長177.8 cm
  体重83.9 kg
  リーチ185.4 cm
 • 木下憂朔

  戦績6-2-0
  身長182.9 cm
  体重77.1 kg
  リーチ181.6 cm
 • Felix Klinkhammer

  戦績7-0-0
  身長182.9 cm
  体重77.1 kg
  リーチ cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY