• Salim Touahri

  戦績10-4-0
  身長177.8 cm
  体重77.1 kg
  リーチ182.9 cm
 • Angelo Trevino

  戦績7-3-0
  身長180.3 cm
  体重77.1 kg
  リーチ cm
 • Frank Trigg

  戦績21-9-0
  身長175.3 cm
  体重77.1 kg
  リーチ180.3 cm
 • Albert Tumenov

  戦績18-4-0
  身長180.3 cm
  体重77.1 kg
  リーチ185.4 cm
 • Danillo Villefort

  戦績15-5-0
  身長185.4 cm
  体重83.9 kg
  リーチ cm
 • Yuri Villefort

  戦績10-5-0
  身長182.9 cm
  体重77.1 kg
  リーチ185.4 cm
 • Bobby Voelker

  戦績19-13-0
  身長182.9 cm
  体重77.1 kg
  リーチ188 cm
 • Jason Von Flue

  戦績14-12-1
  身長182.9 cm
  体重77.1 kg
  リーチ cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY