• Jason Gilliam

  戦績14-9-0
  身長182.9 cm
  体重77.1 kg
  リーチ cm
 • Billy Goff

  戦績8-2-0
  身長 cm
  体重77.1 kg
  リーチ cm
 • Amiran Gogoladze

  戦績14-3-0
  身長185.4 cm
  体重77.1 kg
  リーチ188 cm
 • Edson Gomez

  戦績6-2-0
  身長172.7 cm
  体重77.1 kg
  リーチ175.3 cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY