• Mansur Abdul-Malik

  戦績5-0-0
  身長 cm
  体重83.9 kg
  リーチ cm
 • Papy Abedi

  戦績10-4-0
  身長180.3 cm
  体重83.9 kg
  リーチ cm
 • Ricardo Abreu

  戦績5-1-0
  身長180.3 cm
  体重83.9 kg
  リーチ cm
 • Anthony Adams

  戦績8-2-0
  身長185.4 cm
  体重83.9 kg
  リーチ194.3 cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY