• Lodune Sincaid

  戦績15-9-0
  身長175.3 cm
  体重83.9 kg
  リーチ cm
 • Rory Singer

  戦績11-9-0
  身長188 cm
  体重83.9 kg
  リーチ195.6 cm
 • Joe Slick

  戦績16-5-3
  身長182.9 cm
  体重90.3 kg
  リーチ cm
 • Scott Smith

  戦績18-11-0
  身長182.9 cm
  体重83.9 kg
  リーチ177.8 cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY