• Eddie Mendez

  戦績8-3-1
  身長177.8 cm
  体重83.9 kg
  リーチ cm
 • Dave Menne

  戦績45-17-2
  身長177.8 cm
  体重77.1 kg
  リーチ cm
 • Pat Miletich

  戦績29-7-2
  身長177.8 cm
  体重77.1 kg
  リーチ cm
 • Phillip Miller

  戦績16-0-0
  身長180.3 cm
  体重83.9 kg
  リーチ cm
 • Lee Murray

  戦績8-2-1
  身長190.5 cm
  体重83.9 kg
  リーチ cm
 • Khalid Murtazaliev

  戦績14-2-0
  身長182.9 cm
  体重83.9 kg
  リーチ193 cm
 • Elvis Mutapcic

  戦績15-6-1
  身長182.9 cm
  体重83.9 kg
  リーチ182.9 cm
 • Roger Narvaez

  戦績8-3-0
  身長190.5 cm
  体重83.9 kg
  リーチ cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY