• Hashem Arkhagha

  戦績6-1-0
  身長188 cm
  体重83.9 kg
  リーチ190.5 cm
 • Eli Aronov

  戦績6-1-0
  身長177.8 cm
  体重83.9 kg
  リーチ182.9 cm
 • Antonio Arroyo

  戦績9-5-0
  身長190.5 cm
  体重83.9 kg
  リーチ186.7 cm
 • Teddy Ash

  戦績14-5-0
  身長185.4 cm
  体重83.9 kg
  リーチ185.4 cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY