• Charles McCarthy

  戦績10-5-0
  身長177.8 cm
  体重83.9 kg
  リーチ181.6 cm
 • Tamdan McCrory

  戦績14-5-0
  身長193 cm
  体重83.9 kg
  リーチ193 cm
 • Robert McDaniel

  戦績28-10-0
  身長190.5 cm
  体重83.9 kg
  リーチ190.5 cm
 • Drew McFedries

  戦績12-7-0
  身長182.9 cm
  体重83.9 kg
  リーチ182.9 cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY